Regulament Oficial al Concursului „Giveaway House of Barbers Buzau”
21.05 - 15.06-
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului „Giveaway House of Barbers Buzau” este House of Barbers Excellence SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social în Giurgiu, Loc Bolintin-Vale, Oras Bolinting-Vale, Strada Sabarului, nr 59, camera 2, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J52/879/23.11.2018, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal CUI 402111554.
1.2. Concursul pe Facebook se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook House of Barbers, la adresa https://www.facebook.com/gentlemanplace/?ref=bookmarks. Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfasura în orașul Buzău, Romania, prin intermediul paginii oficiale de Facebook House of Barbers, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook House of Barbers poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/gentlemanplace/?ref=bookmarks,
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Campania va incepe la data de 21.05.2020, ora 12:00 si se va desfasura pana la data de 15.06.2020 ora 18:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”).
SECTIUNEA 4. REGULAMENT
4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook: https://www.facebook.com/gentlemanplace/?ref=bookmarks, respectiv prin accesarea sectiunii denumite „Notes”.
4.2. Organizatorul poate mediatiza concursul atat pe pagina de Facebook a acestuia cat si prin alte canale online sau offline.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina de Facebook.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in orasul Buzau, Romania.
5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa aiba peste 18 ani.
b) Sa lase un comentariu in care sa dea tag la cel putin 3 persoane la alegere care s-ar bucura de beneficiile abonamentului Platinum House of Barbers. Comentariul este nevoie sa fie la postarea despre concurs de pe pagina https://www.facebook.com/gentlemanplace/?ref=bookmarks, o singura data/cont. Daca iese castigator, persoanele tagate de castigator se vor putea bucura de 20% reducere la orice achizitie a unui abonament House of Barbers (reducere valabila o singura data).
c) In momentul extragerii premiului, sa fi dat share la postarea Giveaway-ului (nu este important daca a dat Like la pagina House of Barbers sau nu, este important daca a dat share la postare in mod public pe pagina personala de Facebook, pentru ca noi sa o putem vizualiza)
d) Sa completeze formularul (https://houseofbarbersbuzau.ro/formular-inscriere-concurs/) cu date oferit in postarea concursului de pe pagina House of Barbers, pentru o centralizare mai usoara a participantilor si pentru o posibilitate mai usoara de a-i contacta, dar si pentru a le oferi informatii de marketing ale serviciilor House of Barbers.
5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
5.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.
SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
6.1. In cadrul acestui concurs, vor fi oferite, urmatoarele premii:
(i) Un abonament PLATINUM de 1 an House of Barbers care include urmatoarele: vizite nelimitate, tuns&spălat păr/barbă, styling și masaj capilar
(ii) Abonamentul castigat poate fi dat altcuiva, in functie de cine doreste persoana premianta. Perioada abonamentului House of Barbers incepe din momentul in care castigatorul isi revendica premiul.
6.2. Valoarea totala a premiului este de 1680 de lei.
6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);
d) Participantul trebuie sa lase un comentariu la postarea de concurs, comentariu in care sa recomande Giveaway-ul House of Barbers la 3 persoane diferite.
7.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.
SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
8.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor
8.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs toate persoanele participante si eligibile vor fi adaugate intr-un excel iar prin intermediul random.org se va alege un numar. Persoana aferenta numarului respectiv este castigatorul. Acesta va fi selectat si anuntat LIVE, in data 01.06.2020, pe pagina de Facebook, la o ora anuntata anterior pe aceeasi pagina.
8.1.2. Castigatorul va fi contactat printr-un comentariu public la comentariul castigator, si li se va solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a postat comentariul castigator, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin.
8.2. Validarea castigatorilor
8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.
8.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
a) Participantul are dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
b) Inscrierea in concurs sa se realizeze conform Art. 7.1 si 7.2. de mai sus;
c) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 si 7.2. de mai sus.
Castigatorul va fi afisat pe wall-ul paginii de Facebook House of Barbers si contactat printr-un reply la comentariul castigator. Potentialul castigator trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data anuntarii lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu va trimite raspunsul, acesta va fi invalidat, caz in care se va face din nou extragerea.
8.2.3. Validarea, respectiv invalidarea, se va face dupa criteriile mentionate mai sus.
8.2.4. Castigatorul va fi mentional pe pagina de Facebook a Organizatorului, in termen de maxim 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.1 de mai sus.
8.3. Intrarea in posesia premiilor
8.3.1. Abonamentul House of Barbers PLATINUM va fi oferit castigatorului in format digital, cu datele noului posesor, intrand in vigoare din momentul in care castigatorul va revendica premiul oferit de catre organizator.
8.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.
8.3.3. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participant fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care participantul desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook.
8.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
SECTIUNEA 9. CONTESTATII
9.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelui castigatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa houseofbarbersro@gmail.com si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.
SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.
10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.
10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.
10.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru alterarea premiilor dupa luarea lor in primire.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
11.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Conform cerintele Regulamentului General privind protectia datelor nr . 679/2016 GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Organizatorul in calitate de Operator de date cu caracter personal prin intermediul imputernicitilor sai, are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le colecteaza. Acele scopuri se refera la inscrierea si participarea in Campanie, inmanarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti prelucrarea si pastrarea datelor in scopuri finaciar-contabile sau alte conditiile prevazute de lege ( furnizarea datelor din cartea de identitate si completarea procesului verbal de ridicare a premiului, prezentarea actului de identitate pentru identificare)
12.2 Datele cu caracter personal in scopurile mentionate se refera la numele si prenumele participantului, datele publice din profilul de facebook, datele necesare premierii (nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin.) Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
12.3. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.
12.3 Datele cu caracter personal care sunt colectate in cadrul desfasurarii Campaniei vor fi stocate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor si, atunci când este obligatoriu, conform termenelor prevazute de catre legislatia fiscala si contabila. Dupa momentul in care durata mentionata mai sus expira si Organizatorul nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurile Societatii, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.
12.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. (parteneri de marketing, furnizori de servicii IT, prestatori de servicii financiar-contabile sau juridice).
12.5 Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Dreptul de retragere al consimtamantului poate fi exercitat in orice moment si nu impacteaza prelucrarea efectuata pana in acel moment.
12.6. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform legislatiei GDPR în vigoare, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la rectificare a datelor incorecte, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
12.7. Participantii isi pot exercita drepturile printr-o cerere trimisa catre Organizator, prin intermediului Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail: houseofbarbersro@gmail.com.
SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE
13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Facebook.
13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.facebook.com/gentlemanplace/?ref=bookmarks in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.